Automatiseer uw productie

Automatiseer uw productie: verminder handarbeid en repetitief belastend werk

Bent u op zoek naar nieuwe manieren om de productie in uw bedrijf een flinke Boost te geven? Dan kan automatisering een efficiënte oplossing bieden. Het zou uw meest ervaren en ambitieuze werknemers ook meer tijd kunnen geven voor operationeel werk, het leren van nieuwe technieken en het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Daarnaast kan het ook helpen uw verzekeringspremies te verlagen.

Het nut van het automatiseren van heel wat bewerkingen in uw werkplaats is niet te vergelijken met die in grote industriële productiefaciliteiten. Maar toch kan automatisering positieve en productieve resultaten opleveren die helpen om herhaalbare en tijdrovende taken te vereenvoudigen. Dit voor werkplaatsen van eender welke omvang!

Waar moeten bedrijfsleiders en productieleiders zich op richten? En wat u moet weten als u plannen maakt voor verandering.

Wij onderzochten op welke manieren producenten vandaag de dag succes boeken met automatisering.

Automatisering in de productie bespaart werknemers heel wat tijd en helpt bedrijven van eender welke omvang concurrerend te blijven. Daarnaast is het tekort aan talent in de productiesector een reëel probleem geworden. De huidige vraag naar productiecapaciteit is groter dan het aanbod van arbeidskrachten, en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Uit een studie van Deloitte en het Manufacturing Institute uit 2018 blijkt dat de vaardigheidskloof tot 2028 naar schatting 2,4 miljoen banen onvervuld laat, met een potentiële economische impact van 2,2 miljard euro.

Kleinere en lokale werkplaatsen kunnen moeilijker concurreren met grotere machinefabrieken die meer ervaren en duur talent kunnen veroorloven. Maar automatisering kan hierin een doeltreffende oplossing bieden door het tekort aan arbeidskracht te compenseren met behulp van geautomatiseerde machines die de routinematige en handmatige taken op zich nemen. In sommige gevallen kan één enkele machineoperator meerdere machines bedienen en elke machine kan meerdere bewerkingen tegelijk uitvoeren. Met een exponentiele toename van de productie en een forse afname van kosten tot gevolg.

"Automatisering ontworpen naar de behoeften van werkplaatsen, legt niet alleen de nadruk op snelle en eenvoudige integratie en het verkorten van de insteltijden tot 15 minuten of minder, maar is ook multi-inzetbaar voor het bewerken van verschillende soorten werkstukken. Op deze manier zijn automatische finishing machines ook uitermate geschikt bij het nabewerken van werkstukken op maat. Dat maakt machineoperatoren vrij om secundaire taken uit te voeren, zoals assemblage en nauwkeurigere kwaliteitscontroles," legt Dieter Dendauw, general manager van VG Machines, uit.

Ervaren metaalbewerkers zullen het wellicht op prijs stellen minder tijd te moeten besteden aan het handmatig ontbramen en oppervlakte afwerking, en meer tijd te kunnen besteden aan het voltooien van grote opdrachten en het opvolgen van de productie.

Dieter schetst ons hoe de toegenomen automatisering een impact heeft binnen de plaatbewerking, waaronder:

  • Financieel voordeel door toegenomen productiecapaciteit.
  • Besparing van plaats in een beperkte werkruimte.
  • Verbeterde kwaliteit van de werkstukken omdat de arbeiders meer tijd hebben voor kwaliteitscontroles.
  • De mogelijkheid om meer opdrachten binnen te halen via concurrerende aanbestedingen dankzij een voorspelbaarder machineplanning en -kost.

Hoe automatisering in uw productie aan pakken?

Alles draait om werkstukvolumes! Maar dit wil niet zeggen dat automatisering niet werkt in een omgeving waar het aantal werkstukken enorm varieert.

Grote volumes met weinig tot geen variërende werkstukken

In een productielijn met een gemiddeld volume waar zelden tot nooit van onderdeel wordt gewisseld, draait alles om de bewerkingscyclustijd van het plaatwerk. Hoe korter de cyclustijd, hoe sneller de productie en hoe kleiner de productiekost per eenheid. Het enige waarvoor de operator moet instaan is een optimale aanvoer van stukken en kwaliteitscontrole.

Kleinere volumes met variërende werkstukken

Ook productielijnen met lagere volumes en wisselende werkstukken zijn geschikte kandidaten voor automatisering. Hierbij is de belangrijkste overweging het verkorten van de insteltijd. Mensen zijn vaak gefixeerd op de bewerkingstijd, maar als uw volumes zo laag zijn dat de helft van uw tijd wordt besteed aan het instellen van de machine, dan is het aangeraden om de focus te leggen op de omschakeltijd. Met een ontbraammachine met automatische uitlezing van de werkstukhoogte pakt u de problemen van variërende werkstukken en volumes aan. Hierdoor kan heel wat manueel meet- en instelwerk worden vermeden waardoor de arbeider zich met zinvoller werk kan bezighouden en zodoende kan bijdragen tot de productie optimalisatie.

Gebruik van automatisering om de veiligheid op de werkplek en de gezondheid van de werknemers te verbeteren

De gezondheid van de werknemers en de veiligheid op de werkvloer zijn niet de belangrijkste redenen waarom fabrikanten in automatisering investeren, maar ze zijn wel bijkomende gunstige factoren.

Door de ontbraam- en afwerkingsprocessen te automatiseren minimaliseer je de kans op letsels bij uw werknemers. Door de aanwezigheid van scherpe snijranden en bramen komen verwondingen nu eenmaal vaak voor bij het handmatig bewerken van plaatmetaal. Door tijdverlies en claims kosten deze letsels bedrijven elk jaar handen vol geld. Daarnaast komt een investering in veiligheid op de werkvloer ook gunstig uit om uw verzekeringspremies te verlagen. Reden te meer dus om te investeren in automatische processen!

Benieuwd hoe de integratie van een VG Machine kan bijdragen tot uw productieproces? Wij helpen u graag verder met uw kostenbesparingen en productiviteitsverbeteringen. Ontdek onze oplossingen!